Domov >

Predstavitev

Predstavitev

Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo je bil ustanovljen z namenom uresničevanja zakonskih nalog skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), ki v okviru javnih pooblastil obsegajo:

  • usklajevanje in koordinacijo strokovnega razvoja na tem področju,
  • pripravo in evalvacijo standardov storitev zaposlitvene rehabilitacije,
  • pripravo standardov usposabljanj in znanj za strokovne delavce in izvajalce zaposlitvene rehabilitacije ter skrb za njihovo izvajanje,
  • pripravo standardov kakovosti na področju zaposlitvene rehabilitacije,
  • pripravo obveznega strokovnega mnenja v primeru spora iz prvega odstavka 39. člena tega zakona,
  • opravljanje raziskovalnega dela in drugih nalog na podlagi vsakoletnega progama dela.

Od leta 2011 dalje izvajamo analitične, strokovne, informacijske in programske naloge ter razvojno delo na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), ki se nanašajo na:

  • sodelovanje pri pripravi Pravilnika za plačilo stroškov prilagoditve vozila invalida,
  • informiranje zainteresiranih strani in evalvacijo izvajanja ZIMI-ja.
vrh strani