Domov >

Članki

2015

  1. BANDEL, Teja, BRATUŠ, Ksenija, BRECELJ, Valentina, DESTOVNIK, Karl (avtor, urednik), DOLINŠEK, Tatjana, DOVEČAR, Darja, FRELIH, Darja, KAPEL, Ana, PETERLIN, Damijana, PONIKVAR, Jana, PREVORŠEK, Darja, ŠTAMPAR, Petra, URŠIČ, Cveto, ZUPANČIČ, Barbara. Priročnik Sprejemanje različnosti - usposabljanje strokovnih delavcev za zaposlovanje invalidov na odprtem trgu dela. Ljubljana: Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji, 2015. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-281-821-0. [COBISS.SI-ID 279390464

 

  1. BITENC, Črtomir. Razširjenost finančnih ugodnosti za invalide v Sloveniji : analiza stanja = The distribution of financial benefits for the disabled in Slovenia : state of the art analysis. Socialno delo, ISSN 0352-7956, okt.-nov. 2015, letn. 54, št. 5, str. 311-314. [COBISS.SI-ID 4457829]

 

  1. BITENC, Črtomir. Zakonski okvir področja ter Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. V: KOVAČIČ, Dare, et al. Psihologija v rehabilitaciji oseb s telesno in povezano duševno zmanjšano zmožnostjo. 1. izd. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, cop. 2015, str. 215-219. [COBISS.SI-ID 2126697

 

  1. BRECELJ, Valentina. Quality of life as an outcome measure of vocational rehabilitation process. V: 9th World Congress of International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, June 19-23, 2015, Berlin, Germany. Abstracts, (Journal of rehabilitation medicine. Supplement, ISSN 1650-1969, no. 54). Uppsala: Journal of Rehabilitation Medicine, 2015, str. 354. [COBISS.SI-ID 2043241], [JCRSNIP

 

  1. BRECELJ, Valentina, VIDMAR, Janez, ZADRAVEC, Suzana, BITENC, Črtomir. Promoting social inclusion strategies for persons with disabilities in Slovenia. V: LINDSTAM, Sirkku (ur.). 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation in Marina Congress Center, Helsinki, Finland on 6-9 May 2015. [Villähde: European Forum for Reserach in Rehabilitation, 2015], str. 45. [COBISS.SI-ID 2018153]

 

  1. TABAJ, Aleksandra. Transition youth with disabilities from education to labour market in Slovenia. V: 20th International Academic Conference, Madrid, Spain, 06 - 09 October 2015. Book of abstracts of the 20th International Academic Conference, Madrid, Spain, 06 - 09 October 2015. Prague: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2015, str. 97. [COBISS.SI-ID 2063465]

 

  1. TABAJ, Aleksandra, PASTIRK, Samo, BITENC, Črtomir, MASTEN, Robert. Work-related stress, burnout, compassion, and work satisfaction of professional workers in vocational rehabilitation. Rehabilitation counseling bulletin, 2015, vol. 58, no. 2, p. 113-123, doi: 0.1177/0034355214537383. [COBISS.SI-ID 1903209]

 

 

 

vrh strani