Domov >

Članki

2013

  1. BRECELJ, Valentina, VIDMAR, Gaj, TABAJ, Aleksandra. Career paths in persons with disabilities : a large scale survey from Slovenia. V: SINDEL, Dilşad (ur.). 12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, September 11 - 14, 2013, Istanbul - Turkey, (Türkiye fiziksel tűp ve rehabilitasyon dergisi, ISSN 1302-0234, vol. 59, suppl. 2). Istanbul: Türkiye Fiziksel Tűp ve Rehabilitasyon Derneægi, 2013, vol. 59, suppl. 2, str. 64. [COBISS.SI-ID 1795177]

 

  1. BRECELJ, Valentina. Pomen osebnostnih lastnosti, vrednot in kariernih sider pri načrtovanju kariere invalidov : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Brecelj], 2013. 126 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_brecelj-valentina.pdf. [COBISS.SI-ID 32198749]

 

  1. DOLINŠEK, Tatjana, BITENC, Črtomir. Študijska pot na Dunaj. Iz sveta tišine, ISSN 1318-1394, 2013, letn. 34, št. 6/8, str. 16-19. [COBISS.SI-ID 1789545]

 

  1. DOLINŠEK, Tatjana, TABAJ, Aleksandra, BITENC, Črtomir. Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela. V: MALI, Jana (ur.). Socialno delo in pomen državljanstva za socialno državo : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2013, str. 21. [COBISS.SI-ID 1803369]

 

  1. TABAJ, Aleksandra, URŠIČ, Cveto. Implementation of Article 33 CRPD in Slovenia : a feeling of confusion. V: BECO, Gauthier de (ur.). Article 33 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities : national structures for the implementation and monitoring of the convention. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2013, str. 149-169. [COBISS.SI-ID 1788521]

 

  1. WLTAVSKY, Zdenka. Evaluation of competencies of experts work in the field of employment rehabilitation. V: SINDEL, Dilşad (ur.). 12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, September 11 - 14, 2013, Istanbul - Turkey, (Türkiye fiziksel tűp ve rehabilitasyon dergisi, ISSN 1302-0234, vol. 59, suppl. 2). Istanbul: Türkiye Fiziksel Tűp ve Rehabilitasyon Derneægi, 2013, vol. 59, suppl. 2, str. 52. [COBISS.SI-ID 1794153
vrh strani