Domov >

Članki

2011

 1. II Međunarodna naučno-stručna konferencija Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije, Brčko, Bosna i Hercegovina, 10.-12. novembra 2011, WLTAVSKY, Zdenka. Evropski projekti za razvoj Centara za profesionalnu rehabilitaciju = European projects of Development centre for vocational rehabilitation. V: II Međunarodna naučno-stručna konferencija Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije, Brčko, Bosna i Hercegovina, 10.-12. novembra 2011. ŠARIĆ, Edina (ur.). Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije : knjiga sažetaka = Interdisciplinary approach to the development of vocational rehabilitation : book of abstracts. Tuzla: Centar za edukaciju i profesionalno rehabilitaciju, 2011, str. 97-99. [COBISS.SI-ID 1289577]

 

 1. II Međunarodna naučno-stručna konferencija Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije, Brčko, Bosna i Hercegovina, 10.-12. novembra 2011, TABAJ, Aleksandra, BRECELJ, Valentina. Profesionalna rehabilitacija u Sloveniji - mogućnosti osoba sa onesposobljenjem na tržištu rada = Vocational rehabilitation in Slovenia - opportunity for persons with disabilities into the labour market. V: II Međunarodna naučno-stručna konferencija Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije, Brčko, Bosna i Hercegovina, 10.-12. novembra 2011. ŠARIĆ, Edina (ur.). Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije : knjiga sažetaka = Interdisciplinary approach to the development of vocational rehabilitation : book of abstracts. Tuzla: Centar za edukaciju i profesionalno rehabilitaciju, 2011, str. 34-36. [COBISS.SI-ID 1289321]

 

 1. II Međunarodna naučno-stručna konferencija Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije, Brčko, Bosna i Hercegovina, 10.-12. novembra 2011, TABAJ, Aleksandra. Razvoj profesionalne rehabilitacije u Sloveniji : sistematski pristup i evaluacija = Development of vocational rehabilitation in Slovenia : systematic approach and evaluation. V: II Međunarodna naučno-stručna konferencija Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije, Brčko, Bosna i Hercegovina, 10.-12. novembra 2011. ŠARIĆ, Edina (ur.). Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije : knjiga sažetaka = Interdisciplinary approach to the development of vocational rehabilitation : book of abstracts. Tuzla: Centar za edukaciju i profesionalno rehabilitaciju, 2011, str. 65-66. [COBISS.SI-ID 1289065]

 

 1. II Međunarodna naučno-stručna konferencija Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije, Brčko, Bosna i Hercegovina, 10.-12. novembra 2011, TABAJ, Aleksandra. Stručnjaci u rehabilitaciji zapošljavanja u Sloveniji : nošenje sa stresom = Professional workers in employment rehabilitation in Slovenia : coping with stress. V: II Međunarodna naučno-stručna konferencija Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije, Brčko, Bosna i Hercegovina, 10.-12. novembra 2011. ŠARIĆ, Edina (ur.). Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije : knjiga sažetaka = Interdisciplinary approach to the development of vocational rehabilitation : book of abstracts. Tuzla: Centar za edukaciju i profesionalno rehabilitaciju, 2011, str. 68-69. [COBISS.SI-ID 1288809]

 

 1. II Međunarodna naučno-stručna konferencija Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije, Brčko, Bosna i Hercegovina, 10.-12. novembra 2011, DOLINŠEK, Tatjana, TABAJ, Aleksandra. Tranzicija mladih s invaliditetom iz škole na tržište rada = Transition of youth with disabilities from school to labor market. V: II Međunarodna naučno-stručna konferencija Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije, Brčko, Bosna i Hercegovina, 10.-12. novembra 2011. ŠARIĆ, Edina (ur.). Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije : knjiga sažetaka = Interdisciplinary approach to the development of vocational rehabilitation : book of abstracts. Tuzla: Centar za edukaciju i profesionalno rehabilitaciju, 2011, str. 82-83. [COBISS.SI-ID 1288553]

 

 1. II Međunarodna naučno-stručna konferencija Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije, Brčko, Bosna i Hercegovina, 10.-12. novembra 2011, WLTAVSKY, Zdenka. Standardi znanja i model kompetencije stručnjaka u profesionalnoj rehabilitaciji = Standards of knowledge and competence model of professional workers. V: II Međunarodna naučno-stručna konferencija Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije, Brčko, Bosna i Hercegovina, 10.-12. novembra 2011. ŠARIĆ, Edina (ur.). Interdisciplinarni pristup razvoja modela profesionalne rehabilitacije : knjiga sažetaka = Interdisciplinary approach to the development of vocational rehabilitation : book of abstracts. Tuzla: Centar za edukaciju i profesionalno rehabilitaciju, 2011, str. 12-14. [COBISS.SI-ID 1289833]

 

 1. IPPAVITZ, S., WLTAVSKY, Zdenka, HARB, Darja, VUSER, Breda, et al. Metodološki priročnik za mentorje in tutorje. 1. izd. Ptuj: Šolski center, 2011. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6749-07-7. [COBISS.SI-ID 66959361]

 

 1. LEITGEB, Wolfgang (urednik), PAMMER, Ingrid (urednik), LENGER, Evelyn (urednik), KARNY, Thomas (urednik), WLTAVSKY, Zdenka (urednik), PLASONIK, Barbara (urednik). Poklicna integracija - dostopnejša! : program podpornih storitev za mala in srednje velika podjetja. 1. izd. Kapfenberg: BBRZ Österreich; Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča; Maribor: Ozara, storitveno in invalidsko podjetje, 2011. [28] str. ISBN 978-961-6060-78-3. [COBISS.SI-ID 254437376]

 

 1. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev, Maribor, Slovenija, 14.-16. april 2011, TABAJ, Aleksandra. Rehabilitacijski tim in poklicna rehabilitacija invalidov = Rehabilitation team and occupational rehabilitation of disabled persons. V: 2. mednarodni kongres medicinskih izvedencev, 14.-16. april 2011, Maribor, Slovenija. LOVRENOV, Života (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 2011, str. 128-132. [COBISS.SI-ID 1132649]

 

 1. PLASONIK, Barbara, WLTAVSKY, Zdenka. Maintaining tradition through ICT : ACT train, accessible web-based and interactive video-supported skills transfer. European journal of employment and disadvantage, ISSN 2224-4395, 2011, no. 1, str. 7-11. http://arch.danmar-computers.com.pl/gepp/downloads/GEPP-European_Journal.pdf. [COBISS.SI-ID 1292649]

 

 1. TABAJ, Aleksandra. Employment rehabilitation developments, innovative solutions and researches in Slovenia for persons with disabilities. Innovative issues and approaches in social sciences, ISSN 1855-0541, 2011, vol. 4, no. 3, str. 50-63. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-Volume4-Number3-2011.pdf. [COBISS.SI-ID 1448297

 

vrh strani